SI EN DE ES IT RU

Podjetje

Nagovor direktorja

Področje logistike in transporta, tako na slovenskem kot globalnem trgu vsako leto beleži rast in razvoj. Pomemben akter na področju slovenskega transportnega gospodarstva je tudi podjetje Špedicija Goja, ki je del večje poslovne skupine Finakos Group. Podjetje se je v zadnjih letih utrdilo med vodilnimi v panogi, po številu vozil, zaposlenih in prihodkih, pa spada med večja in uspešna slovenska transportna podjetja.

Večino vrednosti v transportni industriji ustvarijo cestni prevozniki, česar se v Goji zavedamo ter imamo že več kot 80 tovornih vozil, ki so zaradi potreb trga in naših kupcev razpršeni na evropskem trgu. Ponosni smo na dolgoletno partnersko sodelovanje z mednarodno uveljavljenimi podjetji. Ob vozilih lastnega parka upravljamo tudi razvejano mrežo domačih in tujih pogodbenih podizvajalcev ter se vedno bolj smelo lotevamo tudi zahtevnih logističnih projektov. Smo eden izmed vodilnih ponudnikov carinskega posredovanja, s svojima podružnicama Goja Zagreb in Goja Logistics Srbija pa smo prisotni na trgih EX-YU.

Nov poslovno logistični center Goja Ptuj v katerem poslujemo je postal center logističnega dogajanja pri nas, s čimer smo se še bolj utrdili in uveljavili v logistični dejavnosti. Projekt nam z več kot 3.800 kvadratnih metrov notranjih površin, omogoča izjemne delovne pogoje in v katerem nudimo vse storitve za tovorna vozila na enem mestu. Nov objekt je hkrati tudi korak k strateško začrtani poti do uspeha in s katerim si bomo še utrdili svoj položaj na domačem in mednarodnem trgu. S tem smo želeli izkoristiti svoje potenciale, znanje in tradicijo, ki vedno znova predstavljajo ključne temelje našega podjetja.

V prihodnjih letih si želimo, s sistemom vodenja kakovosti, z zagotavljanjem zahtev kupcev in zakonskih zahtev, postati uspešno in prepoznavno logistično in transportno podjetje na evropskem trgu ter ostati eden izmed vodilnih ponudnikov špedicijskih in cestnih transportnih storitev v Sloveniji.


O podjetju

Špedicija Goja je široko specializirano podjetje za vse logistične procese – cestni transport in distribucija, kontejnerski in železniški transport, skladiščenje, špedicijske in špediterske storitve, oddajanje poslovnih prostorov v najem in organizacija, s čimer želimo našim strankam ponuditi čim širši spekter celovitih logističnih rešitev.

Na Ptuju opravljamo storitve servisiranja tovornih vozil, vulkanizerske storitve in storitve avtopralnice za osebna, kombinirana, tovorna vozila in avtobuse.

Politika podjetja temelji na kakovosti vseh storitev, zagotavljanju dobrega delovnega okolja, trajnostnem ravnanju z okoljem in vključuje delovanje v skladu s sistemom vodenja kakovosti in standardom ISO 9001:2015. Zaposlujemo 120 ljudi, ki sledijo in uresničujejo vizijo podjetja – postati uspešno in prepoznavno transportno-logistično podjetje na evropskem trgu.

Zgodovina

Podjetje Špedicija Goja je leta 1991 ustanovil Franc Gojčič in se danes ponaša z večletno tradicijo. Na začetku je imelo dva zaposlena. V svojih prvih letih delovanja je z najetimi vozili podprevoznikov opravljalo storitve posredovanja prevozov.

Leta 1994 je podjetje svoji osnovni dejavnosti dodalo carinsko posredovanje. V tistem času je poslovalo na dveh lokacijah – v Mariboru in na Ptuju, kjer je še danes sedež podjetja.

Zaradi povečanega obsega dela se je podjetje najprej preselilo v prostore na carinski izpostavi Ptuj, nato pa si je leta 1997 uredilo sedež na Rajšpovi ulici 22, na Ptuju. Nova lokacija je ponujala 2000 kvadratnih metrov površin za skladiščenje, zato smo istega leta odprli tudi storitev carinskega skladiščenja blaga. V tem letu je podjetje nabavilo tudi svoje prvo tovorno vozilo za opravljanje transporta.


Leta 2001 je Špedicija Goja začela izvajati logistične storitve v podjetju TIM Laško, kjer je v celoti prevzela odpremno logistiko. Nekaj mesecev kasneje je iste storitve začela izvajati še za eno podjetje iz sistema TIM – Izolirka Ljubljana. Na podlagi povpraševanja po ponudbi kompleksnejših logističnih storitev je Goja svojo dejavnost dopolnila s ponudbo celovitih logističnih rešitev.

V juniju 2009 je podjetje prejelo svetovno priznani status pooblaščenega gospodarskega subjekta AEO certifikat, ki omogoča vse vrste poenostavljenih postopkov v carinskem posredovanju. Certifikat je bil obnovljen v letu 2017 in velja za carinske poenostavitve/varstvo in varnost.


Leta 2012 se je Špedicija Goja pridružila večji poslovni skupini Finakos Group, ki je tudi njen večinski lastnik.

Leta 2016 je podjetje pridobilo certifikat standard kakovosti ISO 9001:2015.

Leta 2017 je podjetje odprlo nov Poslovno-logistični center Goja, ki nam je izboljšal našo logistično dejavnost in omogočil lažje konkuriranje potrebam na trgu. Poslovno-logistični center obsega več kot 3.800 kvadratnih metrov uporabne površine in omogoča izjemne delovne pogoje in v katerem nudimo vse storitve za tovorna vozila na enem mestu.

Leta 2019 je podjetje pridobilo certifikat GMP+B4 za prevoz krme.Goja - storitve

Družbena odgovornost

Naše poslanstvo je učinkovito opravljanje celovitih logističnih storitev na področju transporta, carinjenja in skladiščenja.

Želimo si biti moderno, dinamično in hitro prilagodljivo podjetje, ki je sposobno zaznati in zadovoljiti potrebe trgov ter odjemalcev in biti odgovoren partner okolju, v katerem delujemo. Zato se trudimo, da z vsako poslovno odločitvijo doprinesemo okolju.

Naš vozni park obsega vozila z najnovejšim okoljskim standardom EURO 6.

Poslujemo v poslovno-logističnem centru Goja na Ptuju, ki je kratkoročno in dolgoročno pripomogel lokalnemu okolju z novimi poslovnimi priložnostmi.

Družbeno odgovornost izkazujemo tudi s podporo – sponzorstvi in donacijami ustanovam, društvom, klubom in posameznikov v lokalnem okolju. Tako gradimo dobre in dolgoročne odnose s skupnostjo, ki so v vzajemno korist.

Najvišje vodstvo se zavzema za izpolnjevanje strateških ciljev, ki jih prenaša na vse ravni podjetja z vzpostavljenim sistemom kakovosti , kjer se vsak zaposleni zaveda odgovornosti in svoje vloge v podjetju.

Odgovornemu ravnanju z okoljem sledimo tudi z prevozi odpadkov, kar okolje kot tudi trg potrebujeta.

Imate vprašanje za nas? Pokličite nas, ali pa nam pišite:
+386 2 749 38 00 | info@spedicija-goja.si kontakt

Osebna izkaznica

Špedicija Goja d.o.o.
Rajšpova ulica 22
SI-2250 Ptuj

Matična številka: 5496098
Davčna številka: 58237771

Direktor družbe: Sebastjan Kolednik

Vodstvo

Sebastjan Kolednik, direktor družbe
+386 2 741 75 14
sebastjan@spedicija-goja.si

Robert Krajnc, vodja transporta
+386 2 749 38 04
robert.krajnc@spedicija-goja.si

Mateja Štabuc Šumak, vodja komerciale
+386 2 741 75 15
mateja.sumak@spedicija-goja.si

Miro Janžekovič, vodja dejavnosti špedicije
+386 2 749 38 15
miro.janzekovic@spedicija-goja.si

Računovodstvo in finance
+386 2 749 38 16
finance@spedicija-goja.si